Normalisatie

De volgende normen zijn van toepassing binnen het werkgebied van hoogwerkers.

Normen Algemeen

 • Veiligheidsnetten – Deel 1: Productspecificaties en beproevingsmethoden NEN-EN 1263-1
 • Veiligheidsnetten – Deel 2: Veiligheidseisen voor het oprichten van veiligheidsnetten NEN-EN 1263-2
 • TGB 1990; Belastingen en vervormingen NEN 6702
 • TGB 1990; Aluminiumconstructies Basiseisen en basisregels voor overwegend statisch belaste constructies NEN 6710
 • TGB 1990; Houtconstructies, basiseisen, Eisen en bepalingsmethoden NEN 6760
 • TGB 1990; Staalconstructies, basiseisen en basisregels voor overwegend statisch belaste constructies NEN 6770
 • TGB 1990; Staalconstructies, stabiliteit NEN 6771
 • TGB 1990; Staalconstructies, verbindingen NEN 6772
 • TGB 1990; Staalconstructies;Basiseisen, basisrekenregels en beproevingen voor overwegend statisch belaste dunwandige koudgevormde stalen profielen en geprofileerde platen NEN 6773
 • TGB 1990; Staalconstructies; Eisen aan de staalkwaliteit voor constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag, voor overwegend statisch belaste constructies NEN 6774
 • Tijdelijke randbeschermingssystemen – productspecificatie, beproevingsmethoden NEN-EN 13374

Normen specifiek

 • Arbobesluit artikelen 3.16, 7.2 en 7.3
 • Beleidsregels 3.16, 7.3-4 en 7.22
 • EN 280 Hoogwerkers. Ontwerpberekeningen; stabiliteit; constructie; veiligheid; inspectie en testen
Certificatie

VCA-gecertificeerde bedrijven dienen vanaf 1 januari 2006 de bedieningsvakman van hoogwerkers te kwalificeren volgens de VCA-standaard conform de SSVV Opleidingengids. Het bedienen van hoogwerkers worden door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) en in de Arbowetgeving beschouwd als risicovolle taken.

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en voldoen kwalitatief aan de toetstermen en toetsmatrijs uit de SSVV Opleidingengids / Gids Opleidingen Risicovol Werk VCA (GORWVCA).

Deze VCA-examens zijn bedoeld voor uitvoerders van genoemde Risicovolle Taken en kunnen afgelegd worden als afsluiting van een training, opfriscursus, of zonder voorafgaande training of cursus.

Meer informatie over certificering kunt u hier vinden.

Hoogwerker Platform Nederland is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de Vereniging van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT).

| Disclaimer | Privacy |