Kennisoverdracht & belangenbehartiging
Het Hoogwerker Platform  Nederland is vertegenwoordigd in diverse commissies op het gebied van belangenbehartiging, kennisoverdracht, PR, normalisatie, certificering, opleidingen etc.

Bij opdrachtgevers, overheden en instellingen onderstreept zij het grote belang van het veilig werken met hoogwerkers en de daarvoor benodigde voorwaarden.

Daarnaast is het Hoogwerker Platform Nederland het platform voor ontwikkelingen op het gebied van technologie en innovatie.
Hoogwerker Platform Nederland is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de Vereniging van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT).

| Disclaimer | Privacy |