VSB
De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) stelt zich ten doel het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied ‘Werken op hoogte’. Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.

VSB-commissie Hoogwerkers
De leden die zich bezighouden met het werkveld ‘hoogwerkers’ zijn vertegenwoordigd in de VSB-commissie Hoogwerkers. Dit maakt onderdeel uit van de Sectie Hoogwerkbedrijven.
Het werkveld omvat bedrijven of afdelingen van multidisciplinaire bedrijven die actief zijn in de bouw en industrie en die zich richten op de productie, montage/bouw en demontage door eigen personeel, de projectmatige verhuur of verkoop van hoogwerkers.
Deze bedrijven werken in eigen opdracht (productie) of in opdracht van derden en zijn werkzaam in de bouw of in de industrie.

Een overzicht van de leden van de VSB die richten op hoogwerkers kunt u hier vinden.
BMWT

De Vereniging van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT) richt zich vooral op het behartigen van de collectieve belangen van de leden in markt-technische zaken. Ook gemeenschappelijke zaken wat betreft de bedrijfsvoering krijgen aandacht.

Vanwege de brede verscheidenheid aan activiteiten van de leden, heeft de BMWT haar taken verdeeld in acht secties, uit te voeren onder zes kwaliteitssystemen:

  • BMWT-Keur voor het keuren van werkmaterieel
  • BMWT-Train voor trainingen
  • BMWT-Rent voor het verhuur van werkmaterieel
  • BMWT-Lock voor de beveiliging van werkmateriaal
  • BMWT-Garant voor extra garantie op gebruikt werkmaterieel
  • BMWT-Cert voor VCA-gecertificeerde examens

De BMWT telt ruim 125 leden, waarvan het grootste deel ook deelnemen aan de BMWT-Keur. Samen hebben deze keurbedrijven in 2009 meer dan 200.000 keuringen uitgevoerd. De lidbedrijven die deelnemen aan BMWT-Train hebben in 2009 ruim 5.000 trainingen verzorgd.

Een overzicht van de leden van de BMWT die hoogwerkers fabriceren en/of importeren kunt u hier vinden.

VVT

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) is met bijna 200 lidbedrijven de grootste brancheorganisatie voor verhuur van materieel ten behoeve van verticaal transport.

Sectie Hoogwerkers
Binnen de vereniging is de sectie hoogwerkers actief. Het betreft bedrijven met de activiteit verhuren van bemande en onbemande hoogwerkers. De doelstelling is om de collectieve belangen van hoogwerkerverhuurbedrijven te behartigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande relaties van de VVT. Dit zijn, onder andere, de Arbeidsinspectie, keuringsinstanties, opleidingsinstituten en leveranciers.

Binnen de sectie hoogwerkers worden actuele onderwerpen besproken die binnen de markt spelen. Voorbeelden: aansprakelijkheid en algemene voorwaarden, opleidingen, afleverprotocollen en het aanlijnen in hoogwerkers. Een belangrijk aandachtsgebied is de bediening van de hoogwerker door niet gekwalificeerde personen. Personen die hoogwerkers gebruiken moeten deskundig zijn en een instructie hebben gehad betreffende het gebruik van de machine. Er is een basiscompetentieschema opgesteld voor het gebruik van hoogwerkers t/m 28m en er wordt nagedacht over een competentieschema voor hoogwerkers hoger dan 28m. Deze laatste groep moeten over zodanig specifieke competenties beschikken dat alleen bemande verhuur nog verantwoord is.

Een belangrijke peiler van deze sectie is het opstellen van publicaties voor de gebruikers van de hoogwerkers. De publicaties van de VVT dragen bij aan een stuk bewustwording ten aanzien van het veilig werken met hoogwerkers voor huurders en bedienaars.

De Vereniging Verticaal Transport is tevens actief in de normcommissie hoogwerkers CEN TC 98 WG1 betreffende de NEN-EN 280. In 2011 zal deze vertegenwoordiging in nauwe samenwerking met de VSB en de BMWT gaan plaatsvinden, als enige vertegenwoordiger vanuit de verhuurmarkt in Europa.

Bedrijven, instellingen en instanties die te maken hebben met hoogwerkers kunnen de VVT gebruiken als aanspreekpunt.


Een overzicht van de leden van de VVT kunt u hier vinden.

Hoogwerker Platform Nederland is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de Vereniging van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT).

| Disclaimer | Privacy |