Disclaimer
Deze website bevat mogelijk andere eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten.

De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De VSB, VVT en /of BMWT kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in haar producten, dienstverlening en/of andere beschreven informatie.

De VSB, VVT en /of BMWT aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die via deze website wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Door informatie te verstrekken, verleent de VSB, VVT en /of BMWT geen enkele licentie voor enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht.
Hoogwerker Platform Nederland is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de Vereniging van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT).

| Disclaimer | Privacy |