Privacy
In het algemeen geldt dat u deze website op het internet kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent en zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken.

Er zijn echter situaties waarin wij gegevens van u nodig hebben, bijvoorbeeld om een bestelling te verwerken, om met u te corresponderen, om u een abonnement te kunnen leveren of in verband met een sollicitatie. We kunnen deze gegevens aanvullen om een bepaalde transactie te voltooien of om betere service te kunnen verlenen.

Tevens kunnen wij deze gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer wij gegevens van u ontvangen, kunt u ons melden dat u niet wilt dat die gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. We zullen die wens dan respecteren.
Hoogwerker Platform Nederland is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en de Vereniging van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT).

| Disclaimer | Privacy |